Inici arrow Línies de recerca arrow Bioinfo. diversitat genètica arrow Recerca arrow Línies
Línies de recerca PDF Imprimir Correu
El projecte de la línia de Bioinformàtica per a la diversitat genètica és efectuar un estudi de la variació nucleotídica d'un nombre considerable d'espècies i gèneres que permeti descriure els patrons de variació nucleotídica i la elucidació del pes de la filogènia, l'ecologia, la demografia, els elements funcionals del genoma i la recombinació dels partons observats. Per a aquest motiu, la línia ha assolit els següents objectius
  •  desenvolupament d'un software de mineria, PDA per a l'extracció,  processament, filtrat i control de qualitat de les seqüències de DNA 31-32.
  • construcció de dues bases de dades sobre la diversitat nucleotídica  d'un ampli espectre de gensi espècies de Drosophila (DPDB25-26)i mamífers (MamPol33).
  •  creació d'un servidor web per a efectuar la prova de McDonald i de Kreitman estàndard i generalitzada34
  • descripció dels patrons de variació nucleotídica dins i entre espècies i comprovació de la importància dels factors filogenètics, demogràfics, organístics i genòmics per a l'explicació dels patrons observats.

Entre d'altres aspectes s'ha intentat respondre a les preguntes:
  • Existeix covariació entre els nivells de polimorfisme de les seqüències codificadores i no codificadores47?
  • Com evolucionen les seqüències de gens reguladors (gens Hox) i els seus derivats48-49?
  • Quin pes té la mida efectiva de les poblacions (Ne), la inèrcia filogenètica, les variables ecològiques i de la biohistòria i els elements funcionals del genoma sobre la variació observada 50-51?
  • Depèn la eficiència de la selecció purificadora de la mida de la població tal i com explica la teoria?
  • Existeix selecció purificadora en les regions conservades i no codificadors 29?

Aquestes respostes han estat presentades tant a congressos nacionals i internacionals com publicades a revistes internacionals de primera línia en aquest camp.