Home arrow Yolanda Guillén Montalbán
Yolanda Guillén Montalbán PDF Print E-mail

Informació GeneralDades personals

Yolanda.jpg  Nom: Yolanda Guillén Montalbán
Data de naixement: 7 de desembre de 1987
Titulació:
Llicenciada en Biotecnologia per la UAB. Juny 2009
Categoria:
Becària PIF contractada a temps total per a la recerca
Idiomes:
Català, Castellà i AnglèsActivitat Prefessional

Comprensió de les causes i conseqüències moleculars de les inversions cromosòmiques naturals i explicació dels patrons no aleatòris de la seva distribució en el gènere Drosophila. Aïlament i caracterització dels punts de trencament de les inversions fixades i/o polimòrfiques en el genoma de Drosophila mojavenis.


Activitat anterior

Col·laboració de pràctiques als centres CSIC, IBMC de Juny a Setembre de 2009